Terres elevats registrables

Es tracta d’un terra modular format per panells recolzats sobre una estructura metàl·lica regulable en altura, de manera que crea un espai lliure per tal d’allotjar-hi qualsevol infraestructura tècnica: cables elèctrics, canals de dades, aire condicionat, canonades...

Els panells són idèntics i faciliten l’intercanvi i l’accessibilitat des de qualsevol punt, fet que permet la mobilitat dels llocs de treball i la modificació de les instal·lacions.

Intercell és un terra elevat no regulable en alçada, però que ofereix l’avantatge d’allotjar les infraestructures en un mínim espai.

Alterra · Penedès, 50 · 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
T 93 200 57 07 · @ info@alterra.es